Obsah

Zájmové činnosti

Angličtina pro nejmenší

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vhodné pro předškolní děti

lektorka: Mgr. Štěpánka Skupová

Seznam dětí a rozpis lekcí 2. pololetí (15.52 kB)

 

aj

Flétničky

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Výuka hry na zobcovou flétnu s terapeutickým zaměřením

(vhodné pro děti od 4 let – dva roky před ZŠ)

vede: Mgr. Ludmila Marková

Rozpis na 2. pololetí (64.58 kB)

 

 

fl

Tvořivá dílna

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vhodné pro předškolní děti

vede: Olga Brožková

Informace (13.2 kB) 

 

 

 

 

dilna

Pěvecký kroužek Třemošňáček

Každé úterý dopoledne.

vede: Hana Holendová, Milada Hanušková

 

Seznam dětí (13.42 kB)

Pěvecký kroužek

LOGOHRÁTKY - Logopedický kroužek

Logopedická prevencelogopedická asistentka: Eva Lehká 

Seznam dětí: lichý týden (12.42 kB)
Seznam dětí: sudý týden  (12.66 kB)

logo

Předplavecká výuka v krytém bazénu

Předplavecká výuka v krytém bazénu v Chrudimi

Informace (290.37 kB)

plavání

Solná jeskyně

Solná jeskyně

Jahůdka informace  (318.83 kB)

Beruška informace (318.75 kB)

 

solná

Relaxačně rehabilitační pobyt v solné jeskyni