Obsah

Zájmové činnosti

Angličtina pro nejmenší

Vhodné pro předškolní děti

lektorka: Mgr. Štěpánka Skupová

rozpis dětí

 

 

aj

Pískání pro zdraví

Výuka hry na zobcovou flétnu s terapeutickým zaměřením

(vhodné pro děti od 4 let – dva roky před ZŠ)

vede: Mgr. Ludmila Marková

rozpis dětí

 

fl

Tvořivá dílna

Vhodné pro předškolní děti

vede: Olga Brožková

rozpis dětí

 

dilna

Pěvecký kroužek Třemošňáček

Seznam dětí

vede: Hana Holendová, Milada Hanušková

 

pevak

LOGOHRÁTKY - Logopedický kroužek

Logopedická prevence

logopedická asistentka: Eva Lehká

rozpis dětí

 

logo

Předplavecká výuka v krytém bazénu

Solná jeskyně

Solná jeskyně

Hvězdička: 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10. a 2. 11. (pátky dopoledne)

Sluníčko: 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11., 7. 12. (pátky dopoledne)

 

solná