Obsah

Ředitelka Mateřské školy v Třemošnici vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

podléhající dočasné ochraně

od školního roku 2022/2023

obr

 

Datum zápisu:  9. června 2022

Doba konání:    9:00 - 11:00 a 16:00 - 16:30 hodin

Místo konání:   budova MŠ – ředitelna

S sebou k zápisu si přineste:

· vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

· potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o očkování

· doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochrany)

· doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 naleznete ZDE