Obsah

Ředitelka Mateřské školy v Třemošnici vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

od školního roku 2021/2022

Termín zápisu: 3. – 12. květen 2021

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. 2021, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční dálkovou formou.

Podání žádosti:

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby:

- do datové schránky mateřské školy (8gwk2p6)

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

- poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

- vhodit do poštovní schránky na budově MŠ (6:00 – 15:00 h)

 

Elektronickou žádost ZDE si zákonný zástupce vyplní, odešle v elektronické podobě mateřské škole a současně vytiskne, podepíše a podá výše uvedeným způsobem. Přihlášky zasílané elektronickou formou či poštou je potřeba doručit od 3. do 12. května do MŠ.

 

K žádosti je potřeba doložit:

- prostou kopii rodného listu

- potvrzení praktického dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte – očkování ZDE (172.19 kB)

Vše stačí dálkovým způsobem.

 

V případě, že zákonní zástupci nemají možnost vytisknout si vyplněnou přihlášku a podepsanou ji předat do mateřské školy, lze telefonicky kontaktovat ředitelku MŠ a domluvit si termín vyzvednutí přihlášky v MŠ.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ZDE (195.15 kB)

 

 

Mgr. Bc. Ludmila Marková

ředitelka MŠ Třemošnice

mail: mskola@ms-tremosnice.cz

tel.: 731 155 261