Obsah

Zájmové činnosti

Angličtina pro nejmenší

Vhodné pro předškolní děti

vede: Mgr. Ludmila Marková

 

 

aj

Pískání pro zdraví

Výuka hry na zobcovou flétnu s terapeutickým zaměřením

(vhodné pro děti od 4 let – dva roky před ZŠ)

vede: Mgr. Ludmila Marková

 

fl

Tvořivá dílna

Vhodné pro předškolní děti

vede: Olga Brožková

 

dilna

Pěvecký kroužek Třemošňáček

Podle zájmu dětí

vede: Hana Holendová, Milada Hanušková

 

zpěv

LOGOHRÁTKY - Logopedický kroužek

Logopedická prevence

logopedická asistentka: Eva Lehká

 

 

logo

Předplavecká výuka v krytém bazénu

Solná jeskyně

 

solna