Obsah

Zájmové činnosti

Angličtina pro nejmenší

Vhodné pro předškolní děti

vede: Mgr. Ludmila Marková

2. pololetí

 

aj

Pískání pro zdraví

Výuka hry na zobcovou flétnu s terapeutickým zaměřením

(vhodné pro děti od 4 let – dva roky před ZŠ)

vede: Mgr. Ludmila Marková

2. pololetí

fl

Tvořivá dílna

Vhodné pro předškolní děti

vede: Olga Brožková

Rozdělení dětí

dilna

Pěvecký kroužek Třemošňáček

Podle zájmu dětí

vede: Hana Holendová, Milada Hanušková

Seznam dětí 

zpěv

LOGOHRÁTKY - Logopedický kroužek

Logopedická prevence

logopedická asistentka: Eva Lehká

Rozdělení dětí

 

logo

Předplavecká výuka v krytém bazénu

9. 3. 2018 - 25. 5. 2018

 

baze

Solná jeskyně

3. 11. 2017 - 8. 12. 2017: třída Hvězdička

Informace Hvězdička - solná jeskyně

19. 1. 2018 - 23. 2. 2018: třída Sluníčko

Informace Sluníčko - solná jeskyně

solna